Κατοικία 4, Θεσσαλονίκη

Project: Ανακαίνιση Κατοικίας
Περιοχή: Βασ. Όλγας, Θεσσαλονίκη

Πλήρης ανακαίνιση κατοικίας επί της οδού Βασ. Όλγας, στην Θεσσαλονίκη.